بوجاگ ساربان

شخصیت: بوجاگ سرد و گرم روزگار را چشیده است و چیزهای زیادی می داند، شاید بیش از حد می داند. پخته، عارف مسلک، ساز می زند، مهربان

You may also like...

0 thoughts on “بوجاگ ساربان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *