توضیحات درباره اعمال افزایش 50 درصدی قانون مدیریت برای فرهنگیان

در بازی تراتئون مطلب توضیحات درباره اعمال افزایش 50 درصدی قانون مدیریت برای فرهنگیان مشاهده می کنید
معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اختصاص100 میلیارد تومان برای ضدعفونی مدارس گفت: در اجرای فصل دهم قانون مدیریت، افزایش 50 درصدی خالص، دیدگاه درستی نیست.
ممنون بابت بازدید از سایت thrateon.ir بازی تراتئون