قاچاقچی تلفن به ۲۴۶ میلیون جزای نقدی محکوم شد

در بازی تراتئون مطلب قاچاقچی تلفن به ۲۴۶ میلیون جزای نقدی محکوم شد مشاهده می کنید
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: قاچاقچی دستگاه تلفن در محوز سقز به ۲۴۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
ممنون بابت بازدید از سایت thrateon.ir بازی تراتئون