۸ شرط وزارت بهداشت برای برگزاری جلسات علنی

در بازی تراتئون مطلب ۸ شرط وزارت بهداشت برای برگزاری جلسات علنی مشاهده می کنید
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برگزاری جلسه علنی هفته آینده پارلمان به قوت خود باقی است.
ممنون بابت بازدید از سایت thrateon.ir بازی تراتئون